Kliknite si na ďalšiu ponuku Baliacich strojov
PONUKA STROJOV PRE BALENIE DO MISIEK
 

Určené pre balenie polotovarov a hotových potravinárskych výrobkov
(údeniny, mäsové výrobky vrátane čerstvého mäsa, paštéty, hotové jedlá,
šaláty, pekárske výrobky aj s náplňou)


Balenie do polypropylénových misiek s prípadným vytvorením vákua
a dávkovaním inertného plynu, pretiahnutím a privarením fólie cez
misku s presným orezom fólie okolo misky

Výrobky balené do misiek iba prebalením (ovinutím) pretiahnutím
a privarením fólie
bez aplikácie vákua a inertného plynu sú určené
k rýchlej spotrebe, alebo k zamrazeniu

Vákuovanie a následné použitie ochranného plynu
predlžuje
trvanlivosť v závislosti na type výrobku a obalového materiálu o niekoľko
dní až týždňov (samozrejme za predpokladu dodržania technologického
procesu, čistoty prostredia, nepretržitého chladiaceho procesu, a pod.)

Naša firma je schopná ponúknuť okrem jednoduchých a polo-
automatických zariadení, ktoré sú uvedené nižšie aj plno automatické
či poloautomatické linky pre výkony až 60 misiek / min.

Ponuky na tieto typy strojov sú dodávané na základe konkrétného
technického zadania.
   
              
 
   
Späť do úvodu     |    Kontakt