Kliknite si na ďalšiu ponuku Baliacich strojov
PONUKA HORIZONTÁLNYCH STROJOV
 
Dodávame všestranne použiteľné a spoľahlivé stroje s jednoduchým ovládaním pre balenie rozmanitého sortimentu potravinárskeho i nepotravinárskeho tovaru systémom flow-pack. Sáčok s jedným spodným pozdĺžnym a dvoma priečnymi zvarmi je vytvorený z plochej fólie.
   
Obory, kde je možné tieto stroje využiť: Pekárske a cukrárske výrobky (sušienky, vafle…), lahôdkový sektor (bagety, sendviče…), čokoládové výrobky, syrársky priemysel, mäsovo - tukový priemysel, kuchynské a papierenské potreby, karty, kozmetika, plastové výrobky, časopisy…
   
  Pokiaľ Vás zaujal tento typ balenia, prosíme Vás o zaslanie Vašich technických požiadaviek.
 
         Taurus 600
Produkt
Šírka zváracích čeľustí Typ zváracích čeľustí Max. šírka fólie Max. výška baleného výrobku
TAURUS 350 mm Pohybujúca sa gilotínová hlava 700 mm 120 mm
LYRA 300 mm Rotačné čeľuste 600 mm 120 mm
ORION 300 mm Rotačné čeľuste 700 mm 120 mm
SIRIO BB 300 mm Rotačné čeľuste 600 mm 120 mm
ORION INT 300 mm Fixná gilotínová hlava 600 mm 120 mm
SIRIO BB INT 300 mm Fixná gilotínová hlava 600 mm 120 mm
GALAXI 350 mm Pohybujúca sa gilotínová hlava 700 mm 120 mm
GALAXI BB 350 mm Pohybujúca sa gilotínová hlava 700 mm 120 mm
       Orion 600


 
 
Späť do úvodu     |    Kontakt