Kliknite si na ďalšiu ponuku Baliacich strojov
PONUKA IMPULZNÝCH ZVÁRACÍCH ZARIADENÍ
 
     
   

       Impulzné zváracie lišty
       KF 200H, 300H, 400H, 520H;
       KF 200HC, 300HC, 400HC

Určené pre zváranie hotových sáčkov, u typu HC možnosť orezu
sáčku po zvarení
Dĺžka zváracej lišty 200, 300, 400, 520 mm podľa typu
Zváracia lišta krytá teflónovou páskou vytvára zvar 2 mm
Možnosť nastavenia zváracieho impulzu, pripojenie 230 V-50 Hz

       Stojanové impulzné zváracie lišty
       KF 300F, 450F, 600F

   

  Pre zváranie sáčkov bez možnosti orezu

Dĺžka lišty 300, 450 a 600 mm podľa typu

Pracovná výška 800 mm

Zváracia lišta je krytá teflonovou páskou a vytvára zvar 2 mm široký

Možnosť nastavenia zváracieho impulzu

Pripojenie 230 V - Hz

Príkon 800 W
       Mispack 450, 680

 
  Impulzné zváracie zariadenie v prevedení bez stojana
Pre zváranie sáčkov s možnosťou orezu sáčku za zvarom
Regulácia intenzity zvárania podľa typu a hrúbky zváraného materiálu
Dĺžka lišty je 450 mm a 680 mm podľa typu
Šírka zvaru je 4 mm
Regulácia doby zvárania- lišty sú pridržované elektromagnetom
Pripojenie 230V - 50 Hz
Príkon, Mispack 450 - 500W, Mispack 680 - 800W
 
       Mispack 450P, 680P

   
  Stojanové impulzné zváracie zariadenie, nožný spínač

Pre zváranie sáčkov s možnosťou orezu sáčkov za zvarom

Regulácia intenzity zvárania podľa typu a hrúbky zváraného materiálu

Dĺžka lišty je 450 mm a 680 mm podľa typu

Šírka zvaru je 4 mm

Regulácia doby zvárania- lišty sú pridržiavané elektromagnetom

Pripojenie 230 V - 50 Hz

Príkon, Mispack 450P - 500W, Mispack 680P - 800W
 
       Mispack 250P

   
  Impulzné zváracie zariadenie v prevedení bez stojana
Pre zváranie sáčkov s možnosťou dátumovania, bez možnosti orezu
Stály ohrev zváracích líšt
Regulácia intenzity zvárania podľa typu a hrúbky zváraného materiálu
Dĺžka lišty je 250 mm
Šírka zvaru je 12 mm, možnosť drážkovaný alebo mriežkovaný zvar
Regulácia doby zvárania- lišty sú pridržované elektromagnetom
Pripojení 230 V - 50 Hz
Príkon 500 W
 
 
Späť do úvodu     |    Kontakt