Kliknite si na ďalšiu ponuku Baliacich strojov
PONUKA KOMOROVÝCH BALICICH STROJOV
 
Výrobky môžeme baliť sáčkovaním, alebo zmrštením
(zváranie a zmrštenie prebieha v jednej operácií)

Stroje sú riadené elektronickým systémom s kontrolou
času zvárania a teploty zmršťovania

Všetky stroje sú vybavené pridržovacím magnetom víka
baliacej komory a stroje všetkých typov okrem rady SL
automatickým systémom chladenia zváracích líšt

Zariadenia sú vybavené programovacou kartou s
možnosťou naprogramovania 1 - 6 pracovných
programov, kde je možné nastaviť čas zvárania,
teplotu a čas zmršťovania
         SmiPack SL 44

Technické parametre
Elektrické pripojenie 230 V- 50/60 Hz
Maximálny príkon 1,7 kW
Veľkosť baliaceho priestoru 440 x 300 mm
Maximálna výška balenia 100 mm
Počet zabalenia 0 - 200 ks/hod
Počet programov 1

       SmiPack SL 56

 
Technické parametre
Elektrické pripojenie 230 V - 50/60 Hz
Maximálny príkon 2,45 kW
Veľkosť baliaceho priestoru 560 x 430 mm
Maximálna výška balenia 150 mm
Počet zabalení 0 - 200 ks/hod
Počet programov 1
       SmiPack SE 450

 
Technické parametre
Elektrické pripojenie 230 V - 50/60 Hz
Maximálny príkon 2,3 kW
Veľkosť baliaceho priestoru 440 x 300 mm
Maximálna výška balenia 210 mm
Počet zabalení 0 - 300 ks/hod
Počet programov 1
       SmiPack SE 550

 
Technické parametre
Elektrické pripojenie 230 V - 50/60 Hz
Maximálny príkon 3,6 kW
Veľkosť baliaceho priestoru 560 x 430 mm
Maximálna výška balenia 260 mm
Počet zabalení 0 - 300 ks/hod
Počet programov 1
       SmiPack SE 850

 
Technické parametre
Elektrické pripojenie 400 V - 50/60 Hz
Maximálny príkon 5,1 kW
Veľkosť baliaceho priestoru 870 x 620 mm
Maximálna výška balenia 310 mm
Počet zabalení 0 - 300 ks/hod
Počet programov 1
       SmiPack S 440

 
Technické parametre
Elektrické pripojenie 230 V - 50/60 Hz
Maximálny príkon 2,2 kW
Veľkosť baliaceho priestoru 440 x 300 mm
Maximálna výška balenia 210 mm
Počet zabalení 0 - 350 ks/hod
Počet programov 6
       SmiPack S 560

 
Technické parametre
Elektrické pripojenie 230 V - 50/60 Hz
Maximálny príkon 3,6 kW
Veľkosť baliaceho priestoru 560 x 430 mm
Maximálna výška balenia 260 mm
Počet zabalení 0 - 350 ks/hod
Počet programov 6
       SmiPack S 870
 
Technické parametre
Elektrické pripojenie 400 V - 50/60 Hz
Maximálny príkon 5,1 kW
Veľkosť baliaceho priestoru 870 x 620 mm
Maximálna výška balenia 310 mm
Počet zabalení 0 - 350 ks/hod
Počet programov 6
 
 
Späť do úvodu     |    Kontakt