Kliknite si na ďalšiu ponuku Baliacich strojov
PONUKA LEPIACICH STROJOV
 

Uzatvárajú papierové krabice na spodnej a vrchnej strane
lepiacou páskou


Lepiacemu stroju je možné predradiť zariadenie umožňujúce
skladanie kartónov
   
   
         GEM 32

Lepiaci stroj určený pre menšiu produkciu balenia ťažších kartónov s
mechanickým zoradením stroja na výšku a šírku baleného kartónu


Technické parametre
Šírka kartónu 100 – 520 mm
Minimálna dĺžka kartónu 150 mm
Výška kartónu 100 – 500 mm
Rýchlosť posuvu kartónu 20 m / min
Pripojenie 400 V – 50 Hz
Príkon stroja 0,36 kW
Výška pracovného stolu 650 – 750 mm
Hmotnosť stroja 83 kg
Rozmery stroja 825 x 900 x 1680 mm

       GEM 67, GEM 82

 
Lepiace stroje určené pre menšiu a strednú produktivitu balenia
s mechanickým nastavením stroja na výšku a šírku baleného kartónu

Technické parametre GEM 67 GEM 82
Šírka kartónu 120 – 670 mm 120 – 820 mm
Minimálna dĺžka kartónu 220 mm 220 mm
Výška kartónu 100 – 670 mm 100 – 820 mm
Rýchlosť posuvu kartónu 18 m / min 18 m / min
Pripojenie 400 V – 50 Hz 400 V – 50 Hz
Príkon stroja 0,3 kW 0,3 kW
Výška pracovného stola 650 – 750 mm 650 – 750 mm
Hmotnosť stroja 129 kg 169 kg
Rozmery stroja 1000 x 1200 x 1830 mm 1115 x 1200 x 1985 mm
       Lepiaci stroj GEM 52 LINEA

 
Lepiaci stroj určený pre menšiu a strednú produkciu balenia s mechanickým
zoradením stroja na výšku a šírku baleného kartónu

Technické parametre
Šírka kartónu 100 - 520 mm
Minimálna dĺžka kartónu 150 mm
Výška kartónu 100 - 500 mm
Rýchlosť posuvu kartónu 20 m / min
Pripojení 400 V - 50 Hz
Príkon stroja 0,36 kW
Výška pracovného stola 650 - 750 mm
Hmotnosť stroje 114 kg
Rozmery stroja 825 x 2400 x 1680 mm
       Automatický lepiaci stroj GEM X 37

 
Lepiaci stroj určený pre strednú produkciu balenia s automatickým
zoradením stroja na výšku a šírku baleného kartónu

Technické parametre
Šírka kartónu 165 - 650 mm
Minimálna dĺžka kartónu 150 mm
Výška kartónu 100 - 650 mm
Rýchlosť posuvu kartónu 18 m / min
Pripojenie 400 V - 50 Hz
Príkon stroja 0,36 kW
Nutný prívod tlakového vzduchu 6 bar
Spotreba tlakového vzduchu 6 Nl / cyklus
Výška pracovného stola 650 - 750 mm
Hmotnosť stroja 152 kg
Rozmery stroja 910 x 1350 x 1800 mm
       Automatický lepiaci stroj GEM F 47

 
Lepiaci stroj určený pre strednú a väčšiu produkciu balenia s automatickým
uzatváraním vrchných chlopní kartónu a s mechanickým
zoradením stroja na výšku a šírku baleného kartónu

Možnosť doplniť vstupnou motorizovanou valčekovou traťou RLC 50
pre kumuláciu (nahromadenie) kartónov a zabezpečenia ich plynulého
prísunu do lepiacej linky

Technické parametre
Šírka kartónu 100 - 510 mm
Dĺžka kartónu 150 - 700 mm
Výška kartónu 100 - 510 mm
Rýchlosť posuvu kartónu 18 m / min
Pripojenie 400 V - 50 Hz
Príkon stroja 0,3 kW
Nutný prívod tlakového vzduchu 6 bar
Spotreba tlakového vzduchu 1,5 Nl / cyklus
Výška pracovného stola 650 - 750 mm
Hmotnosť stroja 186 kg
Rozmery stroja 986 x 2200 x 1820 mm
       Plne automatický lepiaci stroj GEM 67

 
 
       Automatický formátovací stroj F 2000

 
Zariadenie pre skladanie kartónov

Technické parametre
Šírka a výška kartónu 100 - 500 mm
Dĺžka kartónu 220 - 600 mm
Výkon 15 ks / min
Pripojenie 400 V - 50 Hz
Príkon stroja 1 kW
Nutný prívod tlakového vzduchu 6 bar
Spotreba tlakového vzduchu 13 Nl / cyklus
Hlučnosť 78 dB
Výška pracovného stola 650 - 750 mm
Hmotnosť stroja 490 kg
Rozmery stroja 2110 x 2435 x 1800 mm
   
 
Späť do úvodu     |    Kontakt